privātuma politika

1. Vispārīgie noteikumi

 1. Šis dokuments attiecas uz visiem BananaCar meklēšanas sistēmas un citu tīmekļa vietnes funkciju un pakalpojumu lietotājiem (gan reģistrētiem, gan nereģistrētiem) un tas nosaka informācijas apkopošanas, izmantošanas un atklāšanas kārtību.
 2. Uzsākot izmantot meklēšanas sistēmu vai citus tīmekļa vietnes pakalpojumus, neskatoties uz to, ja tas tiek darīts tikai izmēģinājuma nolūkos vai intereses pēc, Lietotājs piekrīt tīmekļa vietnes privātuma politikai pilnā apmērā, kā arī tam, ka Lietotāja informācija tiks apkopota, izmantota, uzglabāta un atklāta.
 3. Ja nepiekrītat tīmekļa vietnes privātuma politikai, izmantot sistēmu ir stingri aizliegts.
 4. Šī politika attiecas tikai uz interneta vietni www.BananaCar.lt. Mēs neuzņemsimies nekādu atbildību par citu tīmekļa vietņu privātuma politiku un tās iespējamiem pārkāpumiem.
 5. Ja izmantojat tīmekļa vietni atrodoties ārpus Eiropas Savienības, šī politika tāpat attiecas uz informācijas apkopošanu, glabāšanu, atklāšanu un izmantošanu ārpus Eiropas Savienības robežām, tai skaitā informāciju par Jūsu personas datiem.

 

2. Informācijas apjoms un apkopošana

 1. Reģistrējoties tīmekļa vietnē vai publicējot informāciju, Jums var tikt lūgts ievadīt Jūsu personīgo informāciju (jūsu vārdu, uzvārdu, dzīvesvietu, e-pasta adresi, dzimšanas datumu, tālruņa numuru, Jūsu transportlīdzekļa valsts numura zīmi u. c.).
 2. Ievadot šādu personīgo informāciju Jūs piekrītat, ka tā tiks apkopota, uzglabāta un izmantota tīmekļa vietnes darbībā. Šo informāciju mēs uzkrājam un apkopojam tikai tad, ja esat to sniedzis. Nesniedzot šo informāciju, visticamāk, nevarēsiet izmantot tīmekļa vietnes pakalpojumus un meklēšanas sistēmu.
 3. Jūs varat rediģēt savu personīgo informāciju, pieslēdzoties savam kontam.
 4. BananaCar veiks visus saprātīgos pasākumus, lai nodrošinātu, lai Jūsu personiskā informācija tiktu aizsargāta no pazaudēšanas, ļaunprātīgas un nesankcionētas izmantošanas, kā arī iznīcināšanas. Jums, savukārt, ir jāveic sev pieejamie pasākumi, lai aizsargātu piekļuvi Jūsu kontam (paroles aizsardzība utt.).
 5. Par informāciju tiek uzskatīta ne tikai Jūsu personīgā informācija, bet arī jebkāds saziņas ar sistēmas administratoru, citiem lietotājiem vai trešajām personām saturs un jebkādi Jūsu publicētie paziņojumi, komentāri, atbildes uz mūsu pieprasījumiem, aptaujām vai cita veida informācija.
 6. Informācija tāpat ietver informāciju par Jūsu veiktajām grāmatvedības-finanšu operācijām, ja šāda informācija tiek ievietota tīmekļa vietnē vai šādas operācijas tiek veiktas ar tajā esošu rīku palīdzību. Šāda informācija var ietvert Jūsu bankas karšu, kontu datus, informāciju par Jūsu tīmekļa vietnē rezervētajiem vai piedāvātajiem braucieniem, norēķinu informācija u. c.
 7. Jūs personu identificējoša informācija netiks pārdota vai citādi nodota trešajām personām, kas nav saistītas ar tīmekļa vietnes darbību mārketinga nolūkos.
 8. Informācija var tikt apkopota bez Jūsu aktīvas līdzdalības, izmantojot dažādas tehnoloģijas (IP adresi, sīkfailus u. c). Jūsu IP adresi mēs izmantojam, lai diagnosticētu servera problēmas, iegūtu vispārīgu informāciju, kā arī optimizētu un uzlabotu tīmekļa vietnes darbu. Par sīkfailu izmantošanu lasiet turpmāk sniegto informāciju.
 9. Lietotāja personīgo informāciju var mainīt tiešsaistē pieslēdzoties Jūsu lietotāja kontam. Lūdzam, izmantojot tīmekļa vietni, nenorādīt nepatiesu informāciju. Ja nepiekrītat sniegt sistēmas prasīto informāciju par sevi, cieniet administratoru un citus lietotājus un neizmantojiet tīmekļa vietni.
 10. BananaCar ir tiesības uzkrāt, apkopot, glabāt un atklāt, kā arī izmantot visu iepriekš minēto informāciju, ievērojot spēkā esošos likumus un šīs politikas noteikumus.

 

3. Informācijas izmantošana un atklāšana

 1. Iepriekš minētā informācija var tikt izmantota, lai mēs varētu pārliecināties, ka tīmekļa vietne darbojas efektīvi un tās iestatījumi atbilst Jūsu vajadzībām.
 2. Informācija tiks izmantota tīmekļa vietnes pakalpojumu administrācijai, patērētāju tiesību aizsardzībai, iespējas izmantot visus tīmekļa vietnes un meklēšanas sistēmas pakalpojumus nodrošināšanai, paziņojumu par tīmekļa vietnes darbības traucējumiem sniegšanai, informēšanai par mūsu piedāvāto pakalpojumu izmaiņām vai atjauninājumiem u. c.
 3. Informāciju var izmantot, lai ar sistēmas palīdzību ļautu Jums veikt un administrēt norēķinus.
 4. Informācija var tikt izpausta citiem tīmekļa vietnes lietotājiem, lai sniegtu iespēju šoferim un pasažierim iepazīties ar informāciju vienam par otru un pieņemt lēmumu vienoties par kopīgu braucienu, kā arī lai uzraudzītu noteikumu ievērošanu un iespēju robežās, lietotāju drošību.
 5. Saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem, mums ir pienākums atklāt mūsu rīcībā esošo informāciju kontrolējošām institūcijām, amatpersonām, pirmstiesas izmeklēšanas iestādēm u. c.
 6. Mums ir tiesības izpaust informāciju saviem partneriem citās valstīs, kur darbojas šī tīmekļa vietne vai uz tās pamata izveidots analogs.
 7. Mainoties tīmekļa vietnes administratoram, īpašniekam vai kādam citam pārvaldītājam, visa apkopotā informācija tiks nodota jaunajai personai bez iepriekšēja brīdinājuma.
 8. Informācija netiks izpausta un nodota trešajām personām gadījumos vai mērķiem, kas nav minēti šajā politikā.

 

4. Sīkfailu (cookies) izmantošana

 1. Paskaidrojam, ka sīkfaili ir neliela apjoma faili, kas tiek pārsūtīti uz Jūsu datoru, izmantojot Jūsu pārlūkprogrammu. Sīkfaili ļauj BananaCar sistēmai atrast, atpazīt un atcerēties noteiktu informāciju, kas saistīta ar tīmekļa vietnes darbību. Šie faili satur informāciju par Jūsu aktivitātēm internetā. Sīkfaili nav saistīti ar Jūsu personisko informāciju, kas sniegta reģistrējoties tīmekļa vietnē. Tie ir tikai līdzeklis informācijas par Jūsu darbībām internetā apkopošanai.
 2. Lietojot tīmekļa vietni, Jūs piekrītat, ka izmantojam sīkfailus. Ja Jūs tam nepiekrītat, lūdzu, nelietojiet tīmekļa vietnes pakalpojumus un meklēšanas sistēmu.
 3. Ja jūs izmantojat tīmekļa vietni un tās meklēšanas sistēmu, mēs pieņemam, ka Jūs, cita starpā, piekrītat sīkfailu izmantošanai. Jūs varat liegt mums izmantot sīkfailus, taču šajā gadījumā, tīmekļa vietnes meklēšanas sistēmas lietošana būs apgrūtināta.
 4. Sīkfaili ir nepieciešami, lai mēs saprastu, kam Jūs, izmantojot sistēmu, kam dodat priekšroku, cik aktīvi izmantojat šo tīmekļa vietni un tajā esošo meklēšanas sistēmu, kā arī lai mēs varētu uzlabot Jums sniegtos pakalpojumus un padarītu šo vietni ērtāku lietošanai.
 5. Sīkfailus izmanto arī, lai vāktu informāciju par datu plūsmu sistēmā un tās lietotāju darbībām ar mērķi uzlabot pakalpojumu kvalitāti un optimizēt tīmekļa vietnes darbību.
 6. Sīkfailus izmanto, lai iegaumētu un apstrādātu Jūsu paziņojumus un pieteikumus, saprastu un saglabātu prioritātes Jūsu nākamajiem apmeklējumiem, ievāktu informāciju par reklāmu un vispārīgu informāciju par datu plūsmu sistēmā.
 7. Sīkfaili darbojas tikai tad, kad ir atvērts Jūsu pārlūks. Aizverot pārlūku, sīkfaili neuzkrāj informāciju.

 

5. Privātuma politikas grozīšana

 1. BananaCar ir tiesības jebkurā brīdī bez lietotāju piekrišanas grozīt šo Privātuma politiku, tīmekļa vietnē ievietojot attiecīgu informāciju saitē „Privātuma politika” (t. i. ievietojot grozīto politikas tekstu).
 2. Publicējot Privātuma politikas tekstu tiek norādīts datums, ar kuru stājas spēkā publicētā Privātuma politikas versija.

 

6. Privātuma politikā lietotie termini

 1. Šajā dokumentā lietotie termini atbilst „BananaCar tīmekļa vietnes un meklēšanas sistēmas lietošanas noteikumos” lietotajiem terminiem.
 2. Ja Jums rodas jautājumi par šīs politikas saturu vai pielietošanu, lūdzu, sazinieties ar BananaCar administratoru, izmantojot kontaktu sadaļā norādīto kontaktinformāciju.