BANANACAR tīmekļa vietnes un meklēšanas sistēmas lietošanas noteikumi

 1. Vispārīgie noteikumi
  1. Noteikumi attiecas uz visiem BananaCar meklēšanas sistēmas un citu tīmekļa vietnes funkciju un pakalpojumu lietotājiem (reģistrētiem un nereģistrētiem).
  2. Uzsākot lietot meklēšanas sistēmu vai citus tīmekļa vietnes pakalpojumus, neatkarīgi no tā, vai tas tiek veikts tikai izmēģinājuma nolūkos vai intereses pēc, Lietotājs piekrīt šiem noteikumiem pilnā apmērā.
  3. Stingri aizliegts lietot sistēmu, ja nepiekrītat šiem noteikumiem vai kādai to daļai, vai, ja noteikumi nav saprasti.
  4. Uzsākot lietot tīmekļa vietni, lietotāji neatgriezeniski piekrīt savu personas datu izmantošanai, ievērojot Konfidencialitātes noteikumus.
  5. Par galveno brauciena informāciju – satikšanās laiku, izbraukšanas un ierašanās laiku, iepriekš jāvienojas meklēšanas sistēmā.
    
 2. Tīmekļa vietnes izmantošana, informācijas ievietošana tīmekļa vietnē
  1. Tīmekļa vietnes lietotājs nevar būt persona, kas reģistrācijas brīdī nav sasniegusi 18 gadu vecumu.
  2. Uzsākot lietot BananaCAr lietotājam ir jāreģistrējas – jāizveido savs konts. Reģistrācijā jānorāda precīzi un patiesi personas dati: savs vārds, uzvārds, vecums, kā arī jānorāda lietošanā esošs mobilā tālruņa numurs un e-pasta adrese. Šie dati tiks izmantoti publiski un, ja tam nepiekrītat – neveidojiet Lietotāja kontu.
  3. Viens lietotājs var izveidot un lietot tikai vienu kontu. Lietotājs drīkst lietot tikai savu kontu, stingri aizliegts lietot vairākus kontus vai cita lietotāja kontu.
  4. Lietotājs, ievietojot meklēšanas sistēmā informāciju par braucieniem, kā arī jebkādu citu informāciju (komentārus par citiem lietotājiem un tml.), sniedz atļauju BananaCar šos datus publicēt, kā arī izmantot jebkā citādi un glabāt.
  5. Lietotājs apņemas neievietot tīmekļa vietnē nepatiesu, apmelojošu, maldinošu informāciju un citu informāciju, kuras publicēšana aizliegta ar likumu, kā arī materiālus, kas pārkāpj citu personas tiesības, ieskaitot tiesības un intelektuālo īpašumu.
  6. Lietotājs apņemas neievietot tīmekļa vietnē nekādus reklāmas materiālus (par reklāmas materiālu netiek uzskatīta informācija par konkrētu piedāvāto kopīgo braucienu vai tā meklēšana).
  7. Lietotājam obligāti nekavējoties jāpilda BananaCar prasības par informācijas dzēšanu no sistēmas, ja ir pamats uzskatīt, ka šādas informācijas publicēšana nav likumīga.
 3. Komerctransporta un maksas pakalpojumu sniegšanas aizliegums
  1. Lietotājiem, izmantojot BananaCar sistēmu, nav tiesību gūt peļņu no ar sistēmas palīdzību notikušajiem kopīgajiem braucieniem. Pasažiera samaksātā maksa var tikt izmantota tikai brauciena izdevumu segšanai, un tā nevar pārsniegt brauciena izmaksas.
  2. Lietotājiem nav tiesību brauciena laikā sniegt jebkādus papildu maksas pakalpojumus ar mērķi gūt peļņu.
  3. BananaCar brīdina, ka pasažieru pārvadājumi par maksu ir licencējama darbība, kurai šī meklēšanas sistēma nav paredzēta. Stingri aizliegts sistēmā ievietot sludinājumus vadītājiem, kuri sniedz pakalpojumus par atlīdzību vai šādā veidā cenšas izvairīties no licencēšanas prasībām.
   ​​​​​​​
 4. Ieteikumi sistēmas lietotājiem, kas vienojas par kopīgiem braucieniem
  1. Līdz brauciena sākumam vienojieties par galvenajiem nosacījumiem – atlīdzināmo izmaksu summu, maršruta sākumu un beigām (precīzu adresi), satikšanās laiku, plānoto brauciena ilgumu, bagāžas daudzumu un veidu, iespēju smēķēt automašīnā, kopējo pasažieru skaitu, iespēju pārvadāt mājdzīvniekus, bērniem, kuru transportēšanai nepieciešami speciāli nosacījumu (sēdeklīši un tml.), iespēju klausīties mūziku u. c.
  2. Uzziniet, ar kādu automašīnu brauksiet – marku, ražošanas gadu, modeli, krāsu, valsts numurzīmi, un šo informāciju nododiet saviem tuvākajiem, kuri nebrauc ar Jums kopā.
  3. Veiciet sev pieejamos drošības pasākumus, rūpīgi novērtējiet situāciju, parūpējieties par savu drošību.
  4. Izmantojot BananaCar sistēmu, Jūs darbojaties savā vārdā un pēc saviem ieskatiem. Pirms pieņemt lēmumu par braucienu vai ceļabiedru, novērtējiet visu Jums pieejamo informāciju, veiciet drošības pasākumus un ņemiet vērā, ka BananaCar neizskatīs Jūsu pretenzijas par neizdevušiem/nenotikušiem braucieniem.
   ​​​​​​​
 5. Lietotāju pienākumi
  1. Tīmekļa vietnes lietotājs – vadītājs, kurš veicot plānoto kopīgo braucienu, piekrīt pildīt šādus vadītāja pienākumus:
  2. ierasties pats personīgi noteiktajā satikšanās vietā ar noteikto transporta līdzekli un gaidīt pasažieri ne ilgāk kā 15 minūtes pēc noteiktā satikšanās laika, ja vien konkrētajā gadījumā puses nav vienojušās citādi;
  3. nodrošināt, ka transportlīdzeklis ir tīrs, tehniskā kārtībā un piemērots konkrētajam braucienam;
  4. mainot brauciena nosacījumus, personīgi sazināties ar braucienu rezervējušajām personām un vienoties par nosacījumu izmaiņām. Ja pasažieris izmaiņām nepiekrīt, vadītājam jāatmaksā saņemtās maksas;
  5. ja viens vai vairāki pasažieri atsakās no brauciena, tāpēc nemainīt brauciena maksu citiem pasažieriem, kuri jau rezervējuši braucienu;
  6. ievērot ētikas normas – runas un apģērba kultūru, saziņas etiķeti, pozitīvi risināt konfliktsituācijas;
  7. stingri ievērot ceļu satiksmes noteikumus;
  8. būt apdrošinātam ar obligāto civiltiesiskās apdrošināšanas polisi, ievērot šīs apdrošināšanas noteikumus un prasības, pārliecināties, ka apdrošināšanas noteikumi ļauj pārvadāt pasažierus;
  9. Vadītājam jābūt transportlīdzekļa vadītāja apliecībai, spēkā esošiem transportlīdzekļa reģistrācijas un tehniskās apskates dokumentiem, kā arī citiem nepieciešamajiem dokumentiem. Pēc pasažiera pieprasījuma, vadītājam jāuzrāda pasažierim visi dokumenti;
  10. ja transportlīdzeklis dodas ārpus Lietuvas Republikas robežām, vadītājam jānodrošina, ka tā rīcībā esošie dokumenti ir spēkā ārzemēs;
  11. iepriekš aprēķināt brauciena izmaksas un nodrošināt, ka pasažiera samaksātā maksa segs tikai izmaksas un neradīs nosacījumus peļņas gūšanai;
  12. atmaksāt pasažiera samaksāto summu, ja kopīgais brauciens nav noticis, izņemot gadījumu, kad tas nenotiek pasažiera vainas dēļ;
  13. vadītājs atbild par pasažieriem un jebkurām trešajām personām nodarīto kaitējumu likumu noteiktajā kārtībā.
   ​​​​​​​
 6. Pasažieru pienākumi
  1. Tīmekļa vietnes lietotājam – pasažieris, kurš veicot plānoto kopīgo braucienu, apņemas:
  2. ierasties pats personīgi noteiktajā satikšanās vietā un gaidīt vadītāju ne ilgāk kā 15 minūtes pēc noteiktā satikšanās laika, ja vien konkrētajā gadījumā puses nav vienojušās citādi:
  3. ievērot ētikas normas – runas un apģērba kultūru, saziņas etiķeti, pozitīvi risināt konfliktsituācijas;
  4. stingri ievērot ceļu satiksmes noteikumus;
  5. paziņot vadītājam iepriekš par plānoto bagāžas daudzumu, iepakot bagāžu tā, lai ar to netiktu bojāts automobilis vai citu pasažieru bagāža, netransportēt tajā aizliegtus priekšmetus, dodoties pāri robežai, deklarēt priekšmetus, kuru deklarēšana ir obligāta saskaņā ar spēkā esošajiem likumiem, par to iepriekš brīdināt vadītāju;
  6. nekavējoties informēt vadītāju, ja kopīgais brauciens tiek atcelts pēc pasažiera iniciatīvas;
  7. samaksāt vadītājam noteikto izmaksu daļu;
  8. pasažieris atbild par vadītājam vai transportlīdzeklim nodarīto kaitējumu likumu noteiktajā kārtībā.
   ​​​​​​​
 7. BananaCar statuss
  1. BananaCar tīmekļa vietnē esošā meklēšanas sistēma nav tīmekļa vietnes komercdarbība. Meklēšanas sistēmas izmantošana lietotājiem ir bez maksas.
  2. BananaCar meklētājs ir paredzēts fiziskām personām, kuras meklē iespējas doties ar automašīnu uz konkrētu vietu.
  3. BananaCar meklēšanas sistēma nevar tikt izmantota komerciāliem mērķiem – maksas pasažieru pārvadājumu organizēšanai, tūrisma ceļojumiem un tml. BananaCar lūdz nekavējoties informēt par lietotājiem, kuri pārkāpj šo noteikumu.
  4. BananaCar nav iespēju kontrolēt lietotājus un nodrošināt, lai lietotāji nepārkāptu Noteikumus, kā arī BananaCar nepārbauda transportlīdzekļu reģistrāciju, tehnisko stāvokli, apdrošināšanu utt., tāpēc tas nesniedz nekādas garantijas un ne lietotājiem, ne jebkādām trešajām personām neapņemas atlīdzināt zaudējumus, kas radušies noteikumu vai jebkādu citu tiesību aktu pārkāpumu rezultātā.
  5. BananaCar nesniedz nekādus transporta vai ar to saistītus pakalpojumus. Mēs esam tikai meklēšanas sistēma un „ziņojumu dēlis”, kurā Jūs varat ievietot un meklēt sludinājumus. Visas vienošanās par kopīgajiem braucieniem tiek veiktas tieši starp tīmekļa vietnes lietotājiem un nerada nekādas saistības BananaCar.
  6. BananaCar neapņemas izskatīt jebkādas lietotāju sūdzības, pretenzijas, izdarīt secinājumus par sniegtajiem pakalpojumiem, noteikumu pārkāpšanu un tml. Ja Jums šķiet, ka tīmekļa vietnes lietotāji pārkāpj Jūsu tiesības, Jums jāvēršas tiesā vai patērētāju tiesības aizsargājošajās iestādēs, vai citas iestādēs, kas lemj strīdus atkarībā no konkrētās situācijas.
  7. Par visu meklēšanas sistēmā ievietoto informāciju un ar to saistīto vienošanos izpildi personīgi atbild lietotāji, kuri sniedz šo informāciju, pakalpojumus, vai tos izmanto. BananaCar šajās attiecībās nepiedalās un neuzņemas atbildību par tām.
  8. BananaCar ir tiesības glabāt un izmantot tam sniegto informāciju, gan reģistrējot lietotāju kontus, gan sludinājumu informāciju, gan sūdzībās esošo informāciju, kā arī jebkuru citu ar tīmekļa vietnes darbību saistīto informāciju. BananaCar ir tiesības dzēst jebkuru Jūsu publicēto informāciju gan pēc saviem ieskatiem, gan pēc valsts institūciju pieprasījuma.
  9. Pēc valsts iestāžu pieprasījuma BananaCar ir tiesības atklāt visu tā rīcībā esošo informāciju par lietotājiem, sludinājumiem, pretenzijām u. c .
  10. Tīmekļa vietnes dizains, zīmols, kā arī jebkuri citi BananaCar intelektuālā īpašuma objekti ir aizsargāti, tāpēc tos stingri aizliegts kopēt vai pretlikumīgi izmantot bez BananaCar atļaujas. Tīmekļa vietni vai jebkuru tās daļu nedrīkst atveidot, kopēt, kā arī izmantot komerciāliem vai nekomerciāliem mērķiem bez rakstiskas BananaCar atļaujas. Tāpat aizliegts tīmekļa vietnē publicēto informāciju vākt, glabāt un izmantot komerciāliem mērķiem.
  11. Plašāk par BananaCar atbildību lasiet sadaļā „BananaCar atbildības ierobežojums”.
   ​​​​​​​
 8. BananaCar atbildības ierobežojums
  1. BananaCar neuzņemas un neuzņemsies atbildību par ar lietotāju darbībām vai bezdarbību nodarīto kaitējumu citiem lietotājiem vai trešajām personām, to īpašumam, veselībai, kā arī jebkādām citām interesēm.
  2. BananaCar neuzņemas un neuzņemsies atbildību par ar lietotāju sniegtu neprecīzu vai nepatiesu informāciju, braucienu atcelšanu, nosacījumu maiņu, nesamaksātajām vai neatmaksātajām braucienu maksām, kā arī jebkādiem šo noteikumu, spēkā esošo likumu vai lietotāju savstarpējo vienošanos nosacījumu pārkāpumiem.
  3. BananaCar neatbild par lietotāju veiktām pretlikumīgām darbībām.
  4. BananaCar neatbild par jebkādiem lietotāju zaudējumiem, negūtiem ieņēmumiem, kā arī (tiešu un netiešu) kaitējumu, neuzņemas nekādu atbildību par lietotāju vienošanos pildīšanu, noteikumu pārkāpšanu un tml.
  5. BananaCar neuzņemas nekādu atbildību, ja lietotājs, pārkāpjot noteikumus, tīmekļa vietni izmanto komercdarbības īstenošanai.
  6. BananaCar neizskata nekādas lietotāju pretenzijas par citu lietotāju darbībām vai bezdarbību. Ja Jums ir komentāri vai prasības pret citiem lietotājiem, Jums jāvēršas pie viņiem personīgi, kā arī varat vērsties institūcijās, kas izskata strīdus. Savu neapmierinātību vai komplimentus citam lietotājam varat izteikt, izmantojot novērtēšanas vai komentēšanas sistēmu, ja šāda iespēja ir ieviesta.
  7. Lietotāji piekrīt, ka BananaCar atbildības ierobežojumi ir pamatoti, saprātīgi un vajadzīgi, kā arī ir apmērā samērīgi.
   ​​​​​​​
 9. Lietotāju tiesību ierobežošana, apturēšana vai atņemšana
  1. Lietotāji piekrīt, ka BananaCar ir tiesības jebkurā brīdī bez brīdinājuma, pēc saviem ieskatiem ierobežot lietotāju iespējas izmantot sistēmu, apturēt kontu darbību vai tos dzēst.
  2. Informāciju par piemērotajiem ierobežojumiem varēsiet iegūt no sistēmas administratora, iesniedzot rakstisku pieprasījumu.
  3. BananaCar ir tiesības izmantot līdzekļus lietotāju identificēšanai (pēc datora IP adreses kā arī citiem datiem), lai izvairītos no noteikumu pārkāpšanas un bloķēto sistēmas lietotāju atkārtotas pieslēgšanās, veidojot jaunus kontus. Tas nav BananaCar pienākums, bet tikai tiesības.
   ​​​​​​​
 10. Strīdu risināšana
  1. Lietotāju un BananaCar attiecības reglamentē Lietuvas Republikas likumi.
  2. Jebkādus starp BananaCar un lietotājiem radušos strīdus risina Lietuvas Republikas likumu noteiktajā kārtībā, tiesās, atbilstoši BananaCar administratora juridiskajai adresei.
  3. Starp lietotājiem radušies strīdi risināmi likumu noteiktajā kārtībā.
   ​​​​​​​
 11. Noteikumu grozīšana
  1. BananaCar ir tiesības jebkurā brīdī mainīt šos noteikumus un Konfidencialitātes noteikumus, kā arī veikt jebkādas tīmekļa vietnes, meklēšanas sistēmu ārējā izskata, funkcionalitātes un jebkādas citas izmaiņas bez lietotāju piekrišanas vai iepriekšējas to informēšanas.
  2. Noteikumu izmaiņas stājas spēkā pēc to publicēšanas tīmekļa vietnē. Publicējot noteikumus tiek norādīts datums, ar kuru stājas spēkā publicētā noteikumu versija.
   ​​​​​​​
 12. Noteikumos lietotie termini
  1. ​​​​​​​BananaCar – UAB „Transporto pasaulis”, juridiskās personas reģ. Nr. 225470180, juridiskā adrese Laisvės pr. 88, Vilnius, Lietuvas Republika, administrētās tīmekļa vietnes –www.bananacar.ltwww.bananacar.euwww.bananacar.lvwww.bananacar.eewww.bananacar.pl, (tīmekļa vietnes tekstā sauktas par „Tīmekļa vietni” vai „Meklēšanas sistēmu”).
  2. „Kopīgs brauciens” – vadītāja vai pasažiera brauciens (vienas valsts robežās vai šķērsojot robežu) ar transportlīdzekli, kurā pasažieris kompensē vadītājam daļu brauciena izmaksu vai vienojas par bezmaksas braucienu.
  3. „Maksa” – naudas summa, par kuru vienojušies Vadītājs un Pasažieris un kuru Pasažieris maksā Vadītājam ar mērķi segt konkrētā brauciena izmaksas.
  4. „Lietotājs” – pasažieris, vadītājs vai jebkurš cits reģistrēts vai nereģistrēts sistēmas lietotājs, kurš sācis izmantot meklēšanas sistēmu vai citus pakalpojumus BananaCar tīmekļa vietnē.
  5. „Vadītājs” – vadītājs, kurš piedāvā Pasažierim vietu savā transportlīdzeklī konkrētā maršrutā noteiktā laikā.
  6. „Pasažieris” – lietotājs, kurš pieņēmis Vadītāja piedāvājumu braukt kopā pa noteikto tā izvēlēto maršrutu noteiktajā laikā, vai kurš plāno pieņemt šādu piedāvājumu.
  7. „Konts” – lietotāja izveidots konts Tīmekļa vietnes pakalpojumu izmantošanai.